KUP BILET

CENY I RODZAJE BILETÓW

KUP BILET

BILETY JEDNORAZOWEGO WSTĘPU
zakupiony online (NAJTAŃSZA OPCJA) 40 zł*
zakupiony w kasie 50 zł*
zakupiony online lub w kasie z wjazdem 50 zł*
ulgowy dla szkół 10 zł
BILETY WIELOKROTNEGO WSTĘPU
zakupiony online (NAJTAŃSZA OPCJA) 60 zł*
zakupiony w kasie 80 zł*
zakupiony online lub w kasie z wjazdem 90 zł*
KARTA WJAZDU 20 zł

*UWAGA Bilety wymagają rejestracji!!

Bilet jednorazowego wstępu upoważnia tylko do jednokrotnego wstępu przez bramki wejściowe. Bilet wielokrotnego wstępu upoważnia do wielokrotnego przejścia przez bramki targowe.