Organizator:

II Forum Zarządcy Zieleni - rejestracja otwarta

Podziel się

Wraz z redakcją czasopisma "Zieleń Miejska" zapraszamy do bezpłatnego udziału w 2. Forum Zarządcy Zieleni, które odbędzie się w dniach 3-4 września 2020.

 

ZAREJESTRUJ SIĘ ZOBACZ PROGRAM POZNAJ PRELEGENTÓW

1. DZIEŃ FORUM: 

Będzie w całości poświęcony na wymianę doświadczeń między praktykami. Zaplanowano prezentacje zarządców zieleni miejskiej z Krakowa i Wrocławia oraz prelekcje członków Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu. Parki kieszonkowe, łąki kwietne, zagospodarowanie wód opadowych, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - to tylko niektóre spośród wielu zagadnień, które omówią eksperci.

2. DZIEŃ FORUM:


W przeważającej części poświęcony będzie kwestii doboru roślin do zieleni miejskiej oraz oczywiście ich utrzymaniu. Nie pominiemy też obszaru oceny stanu drzew oraz ich pielęgnacji. Zaplanowano prelekcje ekspertów ze Związku Szkółkarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu.

To niebywała okazja do spotkania, integracji środowiska zarządców zieleni z całej Polski i wymiany doświadczeń. Każdego dnia, oprócz prelekcji zaplanowano też czas na dyskusję na temat poruszanych zagadnień.

Udział w FORUM ZARZĄDCY ZIELENI jest bezpłatny, ale z uwagi na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje konieczność rejestracji.

ZAREJESTRUJ SIĘ ZOBACZ PROGRAM POZNAJ PRELEGENTÓW