Organizator:

IV Forum Zarządcy Zieleni

Podziel się

Serdecznie zapraszamy na kolejną, czwartą już odsłonę Forum Zarządcy Zieleni, które odbędzie się w piątek 8 września br. w Mostkach k. Świebodzina w ramach Targów Green Area Show.

 

IV Forum Zarządcy Zieleni tym razem odbędzie się pod hasłem:„Wyprawa do lasu miejskiego”.

Omówimy m.in:

  • kwestie zarządzania lasami miejskimi
  • tworzenie kieszonkowych lasów
  • sposoby ochrony miejskich rezerwatów przyrody

 

Wstęp bezpłatny po uprzedniej rejestracji.

Ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy na stronę Organizatora:

ZOBACZ WIĘCEJ zAREJESTRUJ SIĘ!

IV Forum Zarządcy Zieleni: "Wyprawa do lasu miejskiego"

10.00 - 15.30

 

Otwarcie Forum

 

Mikrolasy: prawdziwy gamechanger w przyrodniczej odbudowie miast

dr inż. arch. kraj. Kasper Jakubowski

Najlepszą formą edukacji i podnoszenia świadomości ekologicznej i klimatycznej mieszkańców jest edukacja przez działanie (learning by doing). Przykładem jest sadzenie mini-lasków japońską metodą Miyawaki na zdegradowanych terenach czy nowych osiedlach Jakie są ich korzyści? Mikrolasy mogą pomóc w lepszej adaptacji miast do zmian klimatu, zapewnić optymalne siedlisko miejskim sadzonkom, przeciwdziałać suszy i pustynnieniu miast. Mikrolasy to pomysł na urozmaicenie zieleni deweloperskiej i miejskiej czy zwiększanie lesistości miast. Są okazją, aby zaprosić lokalną społeczność do ich sadzenia. Dają możliwość uczestnictwa dosłownie każdemu w bezkonfliktowym, proprzyrodniczym eksperymencie i obserwacji jego wyników. Samoregulujące się i samo kompostujące mikrolasy staną się stałym elementem krajobrazu polskich miast czy osiedli. Dzięki takim projektom w mikro skali można uczyć się, jak dbać o wspólne środowisko a jednocześnie aktywizować mieszkańców.

 

Dobór rodzimych gatunków drzew i krzewów do lasów kieszonkowych w zależności
od warunków glebowych

prof. UP dr hab. Przemysław Bąbelewski

Metoda oraz sposób tworzenia lasów kieszonkowych został opracowany przez japońskiego botanika
i naukowca Akira Miyawakiego już ponad 50 lat temu. Tworzenie i zakładanie lasów kieszonkowych powinno być oparte tylko na gatunkach występujących naturalnie w rodzimej florze. Gatunki powinny być dobrane do warunków środowiskowych jak mikroklimat, który w dużych aglomeracjach to miejska wyspa ciepła oraz glebowych, które decydują o doborze drzew i krzewów w zależności od zasobności gleb i zdolności do gromadzenia wody.

 

Lasy miejskie jako ostoja bioróżnorodności – jak ją wspierać?

Monika Pec-Święcicka

Monika Pec-Święcicka z Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu opowie o miejskiej bioróżnorodności i jak jej sprzyjać, szczególnie w miejskich lasach. W miastach możemy spotkać bardzo wiele chronionych gatunków. Ptaki czy płazy są często oczywiste, rzadkie owady już jednak mniej, a we Wrocławiu mamy siedliska m.in. czerwończyka nieparka czy zgniotka cynobrowego, którego liczebność określono do 2% w skali całego kraju. Występuje u nas też ok. 10% populacji krajowej przeplatki maturny, z powodu której część lasu Rędzińskiego jest zamknięta do końca czerwca dla ruchu kołowego oraz do 2% krajowej populacji pachnicy dębowej, gatunku parasolowego, szczególnie istotnego dla Unii Europejskiej. Dzięki występowaniu łąk selernicowych występują u nas modraszek telejus, uważany za wskaźnik dobrego stanu zachowania środowiska i nausitous, ze względu na które wykaszamy te łąki raz do roku. We Wrocławiu spotkamy także nietoperze, dla których dziuplaste drzewa są ważnym miejscem bytowania i zimowania. Ostatnio dzięki akcji społecznej, Wrocław przystąpił do wyznaczania nowych użytków ekologicznych, co podkreśli ich przyrodniczą wartość i wzmocni ich ochronę. O tym i wiele więcej w prezentacji na Forum.

 

Wystąpienie w trakcie uzgodnień

Andrzej Nowacki

Nadleśnictwo Gubin

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze

 

Shinrin Yoku/Kąpiele Leśne w Polsce

Jacek Gawroński

Prezentacja przedstawia prozdrowotną praktykę Kąpieli Leśnych. Omawiane będą podstawowe pojęcia związane z wpływem środowiska leśnego na organizm człowieka. Przedstawione zostaną m.in. takie terminy jak shinrin yoku, terapia lasem, biofilia, zespół deficytu natury, itp. W prezentacji szeroko przedstawiona będzie historia, rozwój i działalność kąpieli leśnych w Polsce. Pojawi się także informacja gdzie w Polsce znajdziemy ośrodki terapii leśnej, ścieżki dydaktyczne, leśne przedszkola, stowarzyszenia i fundacje.

 

Na styku prawa i przyrody – jak tworzyć, organizować i chronić lasy miejskie
w kontekście obowiązujących regulacji prawnych

Sara Til Dąbrowska

Rosnące zainteresowanie lasami kieszonkowymi może zmienić nasze spojrzenie na ochronę przyrody w obrębie miast. Ale dobry pomysł to nie wszystko. Przeprowadzę Państwa przez podstawowe regulacje prawne, które kształtują system powstawania, organizacji i ochrony lasów miejskich
w Polsce.

 

Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew na terenach lasów podmiejskich

prof. UPP dr hab. Jarosław Szaban

W leśnictwie planowanie ma charakter długookresowy, a decyzje podejmowane dziś wpływają na warunki korzystania z lasu w przyszłości. Decyzje te powinny uwzględniać wszelkie aspekty takie jak: zmiany klimatyczne, dobór gatunków czy konieczność kontroli terenów będących pod silną presją odwiedzających. Z drugiej strony nie da się przewidzieć wszystkich elementów mających wpływ na bezpieczeństwo wokół drzew. Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie specjalistów zajmujących się diagnostyką drzew i oceną ryzyka potencjalnie niebezpiecznych i szkodliwych zdarzeń z ich udziałem. Jednocześnie równie ważnym wydaje się być konieczność stworzenia odpowiednich uregulowań prawnych w tej kwestii.

 

Miejski rezerwat - oksymoron czy udana para?

dr Wojciech Zarzycki

Stereotyp mówi: przyroda w mieście to szczury, gołębie, rośliny synantropijne. Tymczasem są w Polsce rezerwaty miejskie, które stanowią prawdziwą ostoję bioróżnorodności, a ich ekosystemów nie powstydziłby się żaden park narodowy! Tworzenie kolejnych rezerwatów powinno być priorytetem dla mieszkańców. Dlaczego? Bo różnorodne biologicznie, wyłączone z gospodarki leśnej miejskie lasy to gwarancja jakości życia. To tlen, chłód, wilgoć i spokój. Czyli to, czego w miastach nigdy zbyt wiele.

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Jacek Gawroński

Certyfikowany przewodnik Shinrin Yoku/Kąpiele Leśne członek Polskiego Towarzystwa Kąpieli Leśnych.

Sara Til Dąbrowska

Adwokat, stały mediator sądowy, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

dr Wojciech Zarzycki

Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki.

Monika Pec-Święcicka

Architekt Krajobrazu Miejskiego, zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu.

prof. UPP dr hab. Jarosław Szaban

Wydział Leśny i Technologii Drewna, Katedra Użytkowania Lasu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

dr inż. arch. kraj. Kasper Jakubowski

Forest Makers, prezes Fundacji Dzieci w Naturę, członek SAK.

prof. UP dr hab. Przemysław Bąbelewski

Katedra Ogrodnictwa, Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

ZAREJESTRUJ SIĘ!