Organizator:

Magazyn Drogi Gminne i Powiatowe objął patronatem Green Area Show

Podziel się

Z przyjemnością informujemy, że wrześniowy GAShow ma kolejnego patrona medialnego – dwumiesięcznik „Drogi Gminne i Powiatowe” to pierwsze na rynku czasopismo w całości poświęcone tematyce związanej z zarządzaniem drogami lokalnymi.

W każdym wydaniu eksperci w przystępny sposób objaśniają prawne niuanse oraz analizują nowe technologie, które usprawniają bieżące utrzymanie dróg niższej kategorii. Doradzają też, skąd wziąć środki na realizowanie nowych inwestycji oraz jak je przeprowadzić, aby uniknąć błędów technicznych, formalnych i prawnych. Czasopismo zawiera także testy materiałów i urządzeń.

Czytelnicy to zarządy dróg, wydziały drogownictwa na szczeblach gminnych i powiatowych, a także firmy produkcyjne, projektowe i wykonawcze związane z branżą.

 

Więcej informacji o wydawnictwie pod adresem: www.drogigminneipowiatowe.pl

Z przedstawicielami magazynu będziecie mogli się spotkać w dniach 9-11 września na Hipodromie Wola w Poznaniu – zapraszamy!