Organizator:

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu wśród patronów branżowych Green Area Show

Podziel się

Stowarzyszenie zrzesza osoby prowadzące działalność w zakresie projektowania lub wykonawstwa terenów zieleni.

 

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) powstało w listopadzie 2004 roku. Członkami SAK są osoby fizyczne, prowadzące działalność w zakresie projektowania lub wykonawstwa terenów zieleni. 

Inicjatywy SAK koncentrują się na:

  • podnoszeniu standardów w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu,
  • edukacji architektów krajobrazu i innych uczestników procesu inwestycyjnego
  • promocji zawodu architekta krajobrazu oraz możliwości współpracy w interdyscyplinarnych zespołach
  • propagowaniu zawodu architekta krajobrazu oraz unormowanie praw do jego wykonywania poprzez dążenie do utworzenia izby zawodowej,
  • promocji dobrych realizacji oraz wykonawców obiektów architektury krajobrazu,
  • promowaniu standardów w zakresie projektowania i wykonawstwa obiektów architektury krajobrazu,
  • działaniach na rzecz podnoszenia jakości krajobrazu, w tym propagowanie tworzenia obiektów architektury krajobrazu,
  • inicjowaniu współpracy środowisk zawodowych i akademickich

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu jest jedyną polską organizacją branżową zrzeszoną w European Landscape Contractors Association (ELCA) oraz European Foundation for Landscape Architecture (EFLA).

Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne, związane z branżą architektury krajobrazu:
– projektanci i autorzy dokumentacji
– wykonawcy terenów zieleni
– naukowcy i nauczyciele
– urzędnicy i pracownicy administracji

Stowarzyszenie prowadzi cykliczne webinary i szkolenia online poruszającą różne dziedziny związane z architekturą krajobrazu. Sprawdź dostępność i terminy na stronie --> SAK SZKOLENIA