Organizator:

„Wyprawa do lasu miejskiego” – IV Forum Zarządcy Zieleni

Podziel się

Tym razem w ramach IV Forum Zarządcy Zieleni redakcja miesięcznika „Zieleń Miejska” zabiera Was na wyprawę do lasu. Kiedy? 8 września. Gdzie? W Mostkach k. Świebodzina, w ramach Green Area Show, towarzyszącym targom Ekolas.

Dlaczego do lasu? Ponieważ na każdym spacerze w naturze człowiek otrzymuje znacznie więcej niż szuka a las jest idealnym miejscem do kontemplowania przyrody i niwelowania stresu.

Podczas Forum omówimy m.in:

  • zarządzanie lasami miejskimi,
  • tworzenie lasów kieszonkowych,
  • dobór rodzimych gatunków drzew i krzewów w zależności od warunków glebowych,
  • terapeutyczną moc kąpieli leśnych,
  • kierunki rozwoju lasów społecznych,
  • ochronę prawną lasów,
  • zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew
  • sposoby ochrony miejskich rezerwatów przyrody

Do bezpłatnego udziału w wydarzeniu zapraszamy: pracowników Zarządów Zieleni Miejskiej i ogrodników miejskich, pracowników samorządowych, decydentów w jednostkach oświatowych, architektów krajobrazu, projektantów, leśników, inwestorów i wykonawców terenów zieleni oraz inwestycji miejskich, pracowników Zarządów Dróg i Zieleni oraz kadrę naukową.

Zapisy na wydarzenie ruszają 8 sierpnia br.

Szczegóły i rejestracja na stronie internetowej: https://forumzarzadcyzieleni.abrys.pl/.

 

 

 

Miejski rezerwat - oksymoron czy udana para? | dr Wojciech Zarzycki Polska Szkoła Dendrologii i Arborystyki

Stereotyp mówi: przyroda w mieście to szczury, gołębie, rośliny synantropijne. Tymczasem są w Polsce rezerwaty miejskie, które stanowią prawdziwą ostoję bioróżnorodności, a ich ekosystemów nie powstydziłby się żaden park narodowy! Tworzenie kolejnych rezerwatów powinno być priorytetem dla mieszkańców. Dlaczego? Bo różnorodne biologicznie, wyłączone z gospodarki leśnej miejskie lasy to gwarancja jakości życia. To tlen, chłód, wilgoć i spokój. Czyli to, czego w miastach nigdy zbyt wiele.

Kontakt w sprawach organizacyjnych:

 

Redakcja miesięcznika „Zieleń Miejska”

+48 728 971 345, zielen@abrys.pl

 

Współpraca promocyjna

Dorota Szypulska

+48 784 001 819, d.szypulska@abrys.pl

 

Jacek Górszczyk

+48 539 549 447, j.gorszczyk@abrys.pl